O autorze

Misją jest pokój i pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego. Nasza międzynarodowa platforma umożliwia młodym ludziom odkrywanie i rozwój ich potencjału, aby poprzez wykształcenie w nich cech lidera mogli pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo. W Polsce obecni jesteśmy w 17 największych ośrodkach akademickich, a obok tego poprzez realizowane projekty docieramy do 126 krajów i terytoriów.